Jak uzyskać odszkodowanie za dach zniszczony po nawałnicy?

Klimatolodzy uważają, że jednym ze skutków zmian klimatu jest coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak nawałnice. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie się przed ich negatywnymi skutkami jest wykupienie stosownego ubezpieczenia. Zdarza się jednak, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania albo je zaniża. Jak uzyskać odpowiednio wysokie odszkodowanie za dach zniszczony po nawałnicy?

Co robić w przypadku zniszczenia dachu w wyniku nawałnicy? 

W przypadku zniszczenia dachu po nawałnicy należy niezwłocznie zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego. Powinno ono wypłacić należne odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Jeżeli jednak ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za dach zniszczony po nawałnicy albo zaproponowana przez niego kwota odszkodowania jest zbyt niska, możliwe jest złożenie reklamacji. W pierwszej kolejności należy zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej o udostępnienie informacji związanych z postępowaniem ubezpieczeniowym, które stanowią podstawę do wyliczenia kwoty odszkodowania. W oparciu o nie należy sporządzić wspomnianą reklamację (najlepiej w formie pisemnej), a następnie złożyć ją w towarzystwie ubezpieczeniowym. Ma ono 30 dni na odniesienie się do złożonej reklamacji.

Ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania lub je zaniża. Co robić? 

Ubezpieczyciele chwytają się różnych sztuczek, aby nie przyznać odszkodowania za dach zniszczony w wyniku burzy lub zaproponować wypłatę jedynie należnej jego części. Warto być na nie przygotowanym. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub jego niewłaściwego wyliczenia najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalistów w dochodzeniu odszkodowań, na przykład z firmy Kompensata z Rudy Śląskiej. Wykorzystają oni wszelkie możliwe narzędzia, aby uzyskać odszkodowanie w pełni pokrywające wartość wyrządzonej szkody.

Jednym z najczęstszych argumentów podnoszonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest kwestia tzw. amortyzacji, czyli zużycia technicznego. Przed podpisaniem umowy amortyzacja powinna zostać wyliczona od dnia powstania budynku do dnia zawarcia umowy, a po wystąpieniu szkody – od dnia zawarcia umowy do dnia powstania szkody. W przypadku wystąpienia szkody ubezpieczyciel może jednak próbować ponownie wyliczyć amortyzację w pierwszy sposób, znacznie zaniżając sumę ubezpieczenia, a w efekcie należnego świadczenia.

Niektórzy ubezpieczyciele stosują zasadę proporcji. Mowa tu o sytuacji, gdy w momencie zawarcia umowy ustalona suma ubezpieczenia nie jest równa wartości budynku – na przykład jeśli dom warty 300 tys. zł został ubezpieczony na 150 tys. zł, ubezpieczyciel uznaje, że suma ubezpieczenia została zaniżona o 50 procent. W takiej sytuacji w przypadku wypłaty odszkodowania za zerwany dach ubezpieczyciel może zaproponować wypłatę tylko połowy należnej kwoty, co nie ma prawnego uzasadnienia. Warto również pamiętać, że ubezpieczyciel nie może obniżyć odszkodowania w razie uzyskania dodatkowego świadczenia z innego źródła, na przykład środków publicznych czy zbiórki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj