นายแบบที่รัก ถังซวง

ISBN:

Published:

Paperback

160 pages


Description

นายแบบที่รัก  by  ถังซวง

นายแบบที่รัก by ถังซวง
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 160 pages | ISBN: | 9.73 Mb

ลิซขึนชือวาเปนสาว ‘ซวย’ ตังแตเลก ไมวาจะดืมนำกสำลัก กินขาวกติดคอ เดินกหกลม ซวยขนาดนีไมพอ พอยังมาดวนจากไป ทิงบริษัทโมเดลลิงใหเธอรับชวงบริหารตอดวยความเจริญรุง (ริง) สุดๆคิดสะระตะแลววาหากอยากใหวิญญาณของพอขึนสวรรคอยางสงบสุข หมดกังวลเพราะกลัววMoreลิซขึ้นชื่อว่าเป็นสาว ‘ซวย’ ตั้งแต่เล็ก ไม่ว่าจะดื่มน้ำก็สำลัก กินข้าวก็ติดคอ เดินก็หกล้ม ซวยขนาดนี้ไม่พอ พ่อยังมาด่วนจากไป ทิ้งบริษัทโมเดลลิ่งให้เธอรับช่วงบริหารต่อด้วยความเจริญรุ่ง (ริ่ง) สุดๆคิดสะระตะแล้วว่าหากอยากให้วิญญาณของพ่อขึ้นสวรรค์อย่างสงบสุข หมดกังวลเพราะกลัวว่าลูกสาวจะทำลายธุรกิจของตระกูลพังพินาศ เธอจะต้องคว้าเดวิด นายแบบดาวรุ่งพุ่งแรงที่กำลังจะหมดสัญญากับโมเดลลิ่งเก่ามาเข้าสังกัดให้ได้แปลกที่เขาไม่เพียงตกปากรับคำง่ายๆ แต่ยังใจป้ำจะออกทุนและอาสาช่วยบริหารโมเดลลิ่งให้รุ่ง (เรือง) โดยไม่คิดค่าตอบแทน แถมยังเสนอตัวเองให้เธอแต่งงานกับเขาหา!

เธอไม่ได้ฟังอะไรผิดใช่มั้ย สุดยอดนายแบบกำลังขอเธอแต่งงานเนี่ยนะ...เอิ๊ก จะเป็นลมEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "นายแบบที่รัก":


fantasty.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us