Dramaty Williama Szekspira: Hamlet, Burza, Sen Nocy Letniej, Tymon Ate Czyk, Koriolan, Poskromienie Z O Nicy, Wiecz R Trzech Kr Li Source Wikipedia

ISBN: 9781231874530

Published: August 3rd 2011

Paperback

34 pages


Description

Dramaty Williama Szekspira: Hamlet, Burza, Sen Nocy Letniej, Tymon Ate Czyk, Koriolan, Poskromienie Z O Nicy, Wiecz R Trzech Kr Li  by  Source Wikipedia

Dramaty Williama Szekspira: Hamlet, Burza, Sen Nocy Letniej, Tymon Ate Czyk, Koriolan, Poskromienie Z O Nicy, Wiecz R Trzech Kr Li by Source Wikipedia
August 3rd 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 34 pages | ISBN: 9781231874530 | 8.71 Mb

?r d?o: Wikipedia. Strony: 33. Rozdzia?y: Hamlet, Burza, Sen nocy letniej, Tymon Ate?czyk, Koriolan, Poskromienie z?o?nicy, Wiecz r Trzech Kr li, Dwaj panowie z Werony, Perykles, ksi Tyru, Weso?e kumoszki z Windsoru, Tytus Andronikus, Kupiec wenecki,More?r d?o: Wikipedia. Strony: 33. Rozdzia?y: Hamlet, Burza, Sen nocy letniej, Tymon Ate?czyk, Koriolan, Poskromienie z?o?nicy, Wiecz r Trzech Kr li, Dwaj panowie z Werony, Perykles, ksi Tyru, Weso?e kumoszki z Windsoru, Tytus Andronikus, Kupiec wenecki, Antoniusz i Kleopatra, Troilus i Kresyda, Henryk V, Henryk IV, cz 1, Juliusz Cezar, Otello, Cymbelin, Kr l Lear, Wiele ha?asu o nic, Dw ch szlachetnych krewnych, Henryk VI, cz 1, Stracone zachody mi?o?ci, Jak wam si?

podoba, Komedia omy?ek, Wszystko dobre, co si? dobrze ko?czy, Zimowa opowie, Ryszard II, Ryszard III, Miarka za miark?, Edward III, Loves Labours Won, Henryk VIII, Henryk VI, cz 3, Henryk IV, cz 2, Henryk VI, cz 2, Sir Thomas More, Cardenio. Fragment: Hamlet (ang. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark- Tragedia Hamleta, Ksi?cia Danii) - tragedia Williama Szekspira napisana na prze?omie XVI i XVII wieku, jeden z najbardziej znanych dramat w, arcydzie?o teatru el?bieta?skiego.

Od samego powstania Hamlet jest jednym z najcz ciej granych utwor w teatralnych, a rola Hamleta - ze wzgl?du na obj?to tekstu, du ekspresj? i bogat? osobowo postaci - uwa?ana jest za sprawdzian dojrza?o?ci i umiej?tno?ci aktorskich. Z Hamleta pochodzi zapewne najpopularniejszy monolog, zaczynaj?cy si? od s w By? albo nie by?. Umieszczone w poni?szym opisie imiona bohater w i cytaty pochodz? z t?umaczenia J zefa Paszkowskiego. Tre dramatu wywodzi si? z historii spisanej przez Saxo Grammaticusa w jego Gesta Danorum (ok.

1200). Wed?ug wersji Saxo, kr l Danii Roryk dzieli w?adz? nad Jutlandi? pomi?dzy dw ch braci: Orvendila i Fengiego. Dodatkowo Orvendil zar?cza si? z pi?kn? c rk? kr la - Geruth i ma z ni? syna Amletha. Ale Fengi, po daj?c narzeczonej brata i chc?c panowa? nad ca Jutlandi?, zabija brata. ?eni si? z Geruth i og?asza si? kr lem Jutlandii. Amleth obawiaj?c si? o w?asne ?ycie udaje szale?stwo. Planuje zemst?, w czym dopomaga mu ukochana Ofelia, dokonuje jej i staje si? nowym w?adc?. G ...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Dramaty Williama Szekspira: Hamlet, Burza, Sen Nocy Letniej, Tymon Ate Czyk, Koriolan, Poskromienie Z O Nicy, Wiecz R Trzech Kr Li":


fantasty.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us